En kampagne fra FSFE logo
En kampagne fra FSFE logo

Hvorfor frigives skatteyderbetalt software ikke som fri software?

Vi ønsker lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor offentliggøres som fri og open source software. Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode.

Kode betalt af folket bør også være tilgængelig for folket!

Lyder det kompliceret? Overhovedet ikke. Det er super nemt!


Flere fordele

Argumenter for offentlig kode


Skatte-besparelser

Applikationer der ligner hinanden skal ikke udvikles forfra hver gang.

Samarbejde

Indsatsen på tværs af større projekter kan dele ekspertise og omkostninger.

Tjene offentligheden

Applikationer betalt af offentligheden bør være tilgængelig for alle.

Skabe innovation

Med gennemsigtige processer, skal andre ikke genopfinde den dybe tallerken.

Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.

Mener du at fri software bør være standardvalget for offentligt finansieret software? Lad os overbevise vores politiske repræsentanter!

Underskriv det åbne brev

Send budskabet til politikerne!


I vores åbne brev forlanger vi at der:

“Implementeres lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en fri og open source software licens.”

232 organisationer og 36987 personer har allerede støttet dette opråb til handling ved at underskrive vores åbne brev. Du kan hjælpe os med at øge effekten ved også at underskrive! Vi vil overlevere underskrifterne til politikere fra hele Europa som involverer sig i debatten om softwarefrihed i det offentlige.Støttende organisationer


De følgende organisationer støtter vores åbne brev. Hvis din organisation også er interesseret i at slutte sig til opråbet for offentlig kode, så kontakt os endelig.


Spred ordet!

Bestil de nyeste klistermærker og løbesedler fra FSFE

Få materialer

Fortæl dine venner og følgere om kampagnen:

Allerede 36987 UNDERSKRIFTER – underskriv det åbne brev nu!