Privatlivspolitik


Websiden publiccode.eu drives af foreningen FSFE e.V. Når denne politik refererer til “os”, menes der FSFE.

Hvad vi indsamler og hvorfor

Når du anvender websiden til at underskrive vores åbne brev indsamler og lagrer vi information om dit navn, email-adresse og land, som du har leveret med dit samtykke. Vi viser dit navn offentligt som medunderskriver af det åbne brev, hvis du har givet samtykke til at dit navn vises offentligt på listen over underskrivere. Vi videregiver også dit navn og land til modtagerne af det åbne brev (medlemmer af det Europæiske Parlament samt nationale eller regionale parlamenter). Vi videregiver ikke din email-adresse. Vi gemmer ovennævnte informationer i en database så længe kampagnen “Public Money - Public Code” kører, hvorefter de slettes.

Har du indvilliget i at blive kontaktet om kampagnen, bruger vi din email-adresse til at sende dig information om kampagnen under denne og umiddelbart efter dens afslutning.

Hvem har adgang til gemt data

Al information som sendes gennem websiden, uanset om det er gemt på webserveren eller i vores ticket-system, er tilgængelig for FSFE’s personale. Informationen er også tilgængelig for FSFE’s systemadministratorer. Informationen lagres ukrypteret på vores servere, hvilket betyder at den også er tilgængelig for personalet hos PlusServer GmbH son huser vores servere.

Hvad dine rettigheder er

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personlige data vi har gemt om dig, såvel som ret til at instruere os i at rette disse hvis de er forkerte. Du har også ret til at modsætte dig vores lagring af information, i hvilket tilfælde vi vil fjerne personlige data om dig, og ret til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af personlige data ifølge denne politik, i hvilket tilfælde vi også vil tage skridt til at fjerne personlige data om dig.

Hvem kan jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål om vores brug af dine data, ønsker en kopi af al information vi har gemt om dig, eller ønsker at få en snak med vores direktør for databeskyttelse af andre grunde, er denne identisk med FSFE’s direktør som du kan kontakte på privacy@fsfe.org.