Kjo është një fushatë nga FSFE logo
Kjo është një fushatë nga FSFE logo

Përse softuerët e financuar nga taksat e qytetarëve nuk janë sjellë si Softuerë të Lirë?

Ne duam që legjislacioni që kërkon që softueri i financuar publikisht i zhvilluar për sektorin publik të vihet në dispozicion të publikut në kuadrin e një programi [Softuer i Lirë dhe i Hapur] (https://fsfe.org/freesoftware/ “Software i Lirë i jep të gjithëve të drejtën për përdorim, studim, ndarje dhe përmirësim të softuerit. Kjo e drejtë ndihmon në mbështetje të lirive të tjera themelore si liria e fjalës, shtypit dhe privatësisë.”). Nëse është para publike, duhet të jetë edhe kod publik.

Kodi i paguar nga njerëzit duhet të jetë i disponueshëm për njerëzit!

Duket e vështirë? Nuk është. Është shumë e thjeshtë!


Më shumë përparësi

Arsyet për Kod Publik


Kursimet e taksave

Aplikacione të ngjashme nuk duhet të programohen nga zeroja çdo herë.

Bashkëpunimi

Projektet e mëdha mund të ndajnë ekspertizën dhe kostot.

Në shërbim të publikut

Aplikacionet e paguara nga publiku duhet të jenë të disponueshme për të gjithë.

Nxitja e inovacionit

Me procese transparente, të tjerët nuk duhet të rishpikin rrotën.

Softwari i lirë i jep gjithësecilit të drejtën ta përdori, studiojë, ta shpërndajë dhe ta përmirësoj. Kjo e drejtë ndihmon mbështetjen e lirive të tjera bazike si: liria e shprehjes, shtypit dhe privatësisë.

A besoni se Software-i i Lirë duhet të jetë opsioni i parazgjedhur për softuerin e financuar publikisht? Le t’i bindim përfaqësuesit tuaj politikë!

Nënshkruaj Letrën e Hapur

Thuaji përfaqësuesve tuaj!


letrën e hapur ne kërkojmë:

“Zbatimi i legjislacionit që kërkon që softueri i financuar publikisht i zhvilluar për sektorin publik të vihet në dispozicion të publikut në kuadrin e një programi [Free and Open Source Software] (https://fsfe.org/freesoftware/ “Software-i i Lirë i jep të gjithëve të drejtën për të përdorur ,studiuar, shpërndarjen dhe përmirësimi i softuerit. Kjo e drejtë ndihmon në mbështetjen e lirive të tjera themelore si liria e fjalës, shtypit dhe privatësisë. “)”

232 organizata dhe 37097 Njerëzit tashmë e mbështesin këtë thirrje për veprim duke nënshkruar letrën tonë të hapur (openletter/). Ju gjithashtu mund të na ndihmoni të kemi një ndikim shumë më të madh duke e nënshkruar atë! Ne do t’i dorëzojmë të gjitha nënshkrimet përfaqësuesve në mbarë Evropën që debatojnë për lirinë e softuerit në administratën publike.Organizatat Mbështetëse


Organizatat e mëposhtme mbështesin [letrën tonë të hapur] (/sq/openletter). Nëse organizata juaj është gjithashtu e interesuar të bashkohet me thirrjen për Kodin Publik, ju lutemi [na kontaktoni] (mailto: contact@fsfe.org).


Përhap fjalën!

Porosisni afishet dhe fletushkat më të fundit nga FSFE

Merrni material promovues

Tregoju miqve dhe ndjekësve tuaj rreth Kodit Publik:

Tashmë 37097 SIGNATURES – firmosni letrën e hapur tani!