Åbent Brev


Offentligt betalt software skal være fri og open source software. Selvom der er massevis af gode grunde til dette, kender mange politikere dem endnu ikke.

Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.

Det er her du kan hjælpe! Skriv under på det åbne brev for at give vores budskab mere vægt. 29590 personer og 198 organisationer har allerede underskrevet. Vi vil overdrage brevet og underskrifterne til dine politiske repræsentanter og sørge for at de forstår budskabet: Public Money? Public Code!

Public Money? Public Code!

Digitale tjenester udbudt og anvendt af vores offentlige insitutioner er det 21. århundredes demokratiske nationers kritiske infrastruktur. For at opbygge pålidelige systemer skal vore offentlige institutioner påse at de har fuld kontrol over den software og de computer-systemer der er centrale i statens digitale infrastruktur. I øjeblikket er dette dog sjældent tilfældet, på grund af restriktive softwarelicencer som:

  • Forbyder deling og udveksling af kode der er betalt af offentlig penge. Dette forhindrer samarbejde mellem offentlige institutioner og blokerer yderligere udvikling.
  • Støtter monopoler ved at blokere konkurrence. Som et resultat heraf, bliver mange institutioner afhængige af kun en håndfuld virksomheder.
  • Udgør en trussel mod sikkerheden af vores digitale infrastruktur ved at forhindre adgang til kildekoden. Dette gør lukning af bagdøre og sikkerhedshuller ekstremt svært, hvis ikke komplet umuligt.

Vi har brug for software der skaber mulighed for deling af gode ideer og løsninger. På den måde vil vi være i stand til at lave forbedrede IT-tjenester til hele Europas befolkning. Vi har brug for software der garanterer valgfrihed, lige adgang og fri konkurrence. Vi har brug for software der hjælper offentlige institutioner til at genetablere fuld kontrol over deres kritiske digitale infrastruktur, så de kan blive og forblive uafhængige af en håndfuld virksomheder. Vi opfordrer vores politiske repræsentanter til at støtte fri og open source software i det offentlige fordi:

  • Fri og open source software er et moderne offentligt gode som giver alle adgang til frit at bruge, studere, dele og forbedre de applikationer vi bruger dagligt.
  • Licenser anvendt til fri og open source software indeholder sikringer imod at specifikke virksomheder bruger restriktive licenser til at låse brugeren til de leverede tjenester for at undgå konkurrence.
  • Fri og open source software sikrer at kildekoden er tilgængelig, således at bagdøre og sikkerhedshuller kan lukkes af andre end den oprindelige serviceleverandør.

Offentlige institutioner finansieres gennem skatter. De er forpligtede til at anvende ressourcerne på den mest effektive måde. Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode!

Derfor opfordrer vi, de nedenstående medunderskrivere, vores politiske repræsentanter til at:

“Implementere lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en fri og open source software licens."

Send budskabet til politikerne!
Støttende organisationer


De følgende organisationer støtter vores åbne brev. Hvis din organisation også er interesseret i at slutte sig til opråbet for offentlig kode, så kontakt os endelig.


Personlige underskrifter


Nedenfor vises medunderskrivere af det åbne brev der indviligede i at få deres navn offentliggjort. Vær den næste! Underskriv!

Navn Land kommentar
Daniel Malec I think it is a great idea because some like myself are capable of doing a lot of useful things but because of money I couldn't go to colleg
Szendi Attila HU
Sergio Delgado ES If we pay for the app we deserve to have the code
Simon COTTIN-MARX FR
Inocent
Margarida Silva Martins PT Colaborative software is the future
razzseoprovider BD I am a GMB, Local SEO Citations, Link Building, Dofollow Backlink, Social Platform Manage expert as well. I have some strong work experienc
Christian Nagel DE
Marc Fillion FR Je suis Marc Fillion et j'approuve ce message !
Bridget Temple US Absolutely agree. This could save so many worries on us people and strive for better

Se alle medunderskrivere.