Åbent Brev


Offentligt betalt software skal være fri og open source software. Selvom der er massevis af gode grunde til dette, kender mange politikere dem endnu ikke.

Fri software giver enhver ret til at bruge, studere, dele og forbedre softwaren. Denne rettighed understøtter andre fundamentale friheder såsom ytringsfrihed, pressefrihed og retten til privatliv.

Det er her du kan hjælpe! Skriv under på det åbne brev for at give vores budskab mere vægt. 31389 personer og 207 organisationer har allerede underskrevet. Vi vil overdrage brevet og underskrifterne til dine politiske repræsentanter og sørge for at de forstår budskabet: Public Money? Public Code!

Public Money? Public Code!

Digitale tjenester udbudt og anvendt af vores offentlige insitutioner er det 21. århundredes demokratiske nationers kritiske infrastruktur. For at opbygge pålidelige systemer skal vore offentlige institutioner påse at de har fuld kontrol over den software og de computer-systemer der er centrale i statens digitale infrastruktur. I øjeblikket er dette dog sjældent tilfældet, på grund af restriktive softwarelicencer som:

  • Forbyder deling og udveksling af kode der er betalt af offentlig penge. Dette forhindrer samarbejde mellem offentlige institutioner og blokerer yderligere udvikling.
  • Støtter monopoler ved at blokere konkurrence. Som et resultat heraf, bliver mange institutioner afhængige af kun en håndfuld virksomheder.
  • Udgør en trussel mod sikkerheden af vores digitale infrastruktur ved at forhindre adgang til kildekoden. Dette gør lukning af bagdøre og sikkerhedshuller ekstremt svært, hvis ikke komplet umuligt.

Vi har brug for software der skaber mulighed for deling af gode ideer og løsninger. På den måde vil vi være i stand til at lave forbedrede IT-tjenester til hele Europas befolkning. Vi har brug for software der garanterer valgfrihed, lige adgang og fri konkurrence. Vi har brug for software der hjælper offentlige institutioner til at genetablere fuld kontrol over deres kritiske digitale infrastruktur, så de kan blive og forblive uafhængige af en håndfuld virksomheder. Vi opfordrer vores politiske repræsentanter til at støtte fri og open source software i det offentlige fordi:

  • Fri og open source software er et moderne offentligt gode som giver alle adgang til frit at bruge, studere, dele og forbedre de applikationer vi bruger dagligt.
  • Licenser anvendt til fri og open source software indeholder sikringer imod at specifikke virksomheder bruger restriktive licenser til at låse brugeren til de leverede tjenester for at undgå konkurrence.
  • Fri og open source software sikrer at kildekoden er tilgængelig, således at bagdøre og sikkerhedshuller kan lukkes af andre end den oprindelige serviceleverandør.

Offentlige institutioner finansieres gennem skatter. De er forpligtede til at anvende ressourcerne på den mest effektive måde. Hvis det er offentlige penge, bør det også være offentlig kode!

Derfor opfordrer vi, de nedenstående medunderskrivere, vores politiske repræsentanter til at:

“Implementere lovgivning der kræver at offentligt finansieret software udviklet til den offentlige sektor, skal gøres tilgængelig under en fri og open source software licens."

Send budskabet til politikerne!
Støttende organisationer


De følgende organisationer støtter vores åbne brev. Hvis din organisation også er interesseret i at slutte sig til opråbet for offentlig kode, så kontakt os endelig.


Personlige underskrifter


Nedenfor vises medunderskrivere af det åbne brev der indviligede i at få deres navn offentliggjort. Vær den næste! Underskriv!

Navn Land kommentar
Wimonrat TH 140
Pavel Zolotarevskiy RU Software must be free. Especially if it's created with our money.
Quisto gonzales US
Luca Pasqualini IT
Yüksel Uysal TR talebinize katılıyorum. Açık kaynak kodlu yazılımlar ücretsiz dir
Darren lyman US
Zachary Guy US Public code is exactly that, public, that won't just benefit you but the whole world. Nice idea. Good luck
Pedro U. Bocos ES
Nat Okpe NG I am in great support of this.
Saga Perttula FI

Se alle medunderskrivere.