Dette er en kampanje av FSFE logo
Dette er en kampanje av FSFE logo

Hvorfor blir ikke programvare skapt med skattebetalernes penger utgitt som fri programvare?

Vi ønsker en lovgivning som krever at offentlig finansiert programvare utviklet for offentlig sektor gjøres tilgjengelig for offentligheten under en fri programvarelisens. Om det er offentlige penger, bør det også være offentlig kode.

Kode som er betalt av folket bør være tilgjengelig for folket!

Høres komplisert ut? Det er det ikke. Det er veldig enkelt!


Flere fordeler

Argumenter for offentlig kode


Skattebesparelser

Lignende programmer behøver ikke å bli programmert fra start hver gang.

Samarbeid

Innsatsen på større prosjekter kan dele kompetanse og kostnader.

Tjener offentligheten

Programvare betalt av offentligheten bør være tilgjengelig for alle.

Fremmer innovasjon

Med transparente prosesser, behøver ikke andre å gjenoppfinne hjulet.

Fri programvare gir alle rett til å bruke, studere, dele og forbedre programvare. Denne retten bidrar til å støtte andre grunnleggende friheter som ytringsfrihet, pressefrihet og retten til privatliv.

Synes du at fri programvare bør være standardvalget for offentlig finansiert programvare? La oss overbevise dine politiske representanter!

Signer det åpne brevet

Send budskapet til politikerne!


I vårt åpne brev ber vi om at det:

“Implementeres lovgivning som krever at offentlig finansiert programvare utviklet for offentlig sektor gjøres tilgjengelig for offentligheten under en fri programvarelisens.”

232 organisasjoner og 36987 individer har allerede støttet oppropet ved å signere vårt åpne brev. Du kan hjelpe oss med å øke slagkraften ved å skrive under du også! Vi vil overlevere alle underskriftene til representanter over hele Europa som diskuterer programvarefrihet i det offentlige.Støttende organisasjoner


Følgende organisasjoner støtter vårt åpne brev. Om din organisasjon også er interessert i å slutte seg til oppropet for offentlig kode, vennligst ta kontakt.


Spre ordet!

Bestill de nyeste klistremerkene og flygebladene fra FSFE

Skaff promomateriale

Fortell dine venner og følgere om offentlig kode:

Alt 36987 UNDERSKRIFTER – skriv under på det åpne brevet!