Det här är en kampanj från FSFE logo
Det här är en kampanj från FSFE logo

Varför släpps inte programvara skapad genom skattebetalarnas pengar som Fri programvara?

Vi vill ha lagstiftning som kräver att offentligt finansierad programvara utvecklad för den offentliga sektorn görs offentligt tillgänglig under en licens för Fri och öppen programvara. Om det är offentliga pengar borde det vara offentlig kod.

Kod betalad av folket borde vara tillgänglig för folket!

Låter krångligt? Det är det inte. Det är superlätt!


Fler fördelar

Argument för offentlig kod


Skattebesparingar

Liknande applikationer behöver inte programmeras från början varje gång.

Samarbete

Större projekt kan dela expertis och kostnader.

I allmänhetens tjänst

Applikationer betalada av allmänheten borde vara tillgängliga för alla.

Främja innovation

Med transparenta processer behöver inte andra återuppfinna hjulet.

Fri programvara ger alla rätten att använda, studera, dela och förbättra programvara. Det främjar andra fundamentala friheter som yttrandefrihet, fri press och integritet

Tycker du att Fri programvara borde vara standardalternativet för offentligt finansierad programvara? Övertyga dina politiska representanter!

Signera det öppna brevet

Berätta för dina representanter!


I vårt öppna brev kräver vi:

“Implementera lagstiftning som kräver att offentligt finansierad programvara utvecklad för den offentliga sektorn görs offentligt tillgänglig under en licens för Fri och öppen programvara.”

232 organisationer och 37047 individer stöder redan detta upprop genom att signera vårt öppna brev. Du kan hjälpa oss att påverka ännu mer genom att också signera det! Vi kommer ge alla signaturer till representanter över hela Europa som debatterar Fri programvara i offentliga organ.Stödjande Organisationer


De följande organisationerna stöder vårt öppna brev. Om din organisation också är intresserad av att stämma in i uppropet för offentlig öppen kod, kontakta oss.


Dela vidare!

Beställ de senaste klistermärkena och flygbladen från FSFE

Få marknadsföringsmaterial

Berätta för dina vänner och följare om kampanjen Public Code:

37047 SIGNATURER redan – signera det öppna brevet nu!