Varför släpps inte programvara skapad genom skattebetalarnas pengar som Fri Programvara?

Vi vill ha lagstiftning som kräver att offentligt finansierad programvara utvecklad för den offentliga sektorn görs offentligt tillgänglig under en licens för Fri och Öppen Programvara. Om det är offentliga pengar, borde det vara offentlig kod likaså

Kod betalad av folket borde vara tillgänglig för folket!

Låter krångligt? Det är det inte. Det är superlätt!


Fler fördelar

Anledningar till publik kod


Skattebesparingar

Liknande applikationer behöver inte programmeras från början varje gång.

Samarbete

Ansträngningar med större projekt kan dela expertis och kostnader.

Tjäna allmänheten

Applikationer betalad av allmänheten borde vara tillgänglig för alla.

Främja innovation

Med transparenta processer behöver inte andra återuppfinna hjulet.

Fri Programvara ger alla rätten att använda, studera, dela och förbättra programvara. Denna rätt hjälper till att främja andra fundamentala friheter som yttrandefrihet, fri press och integritet

Tycker du att Fri Programvara borde vara förhandsalternativet för offentligt finansierad programvara? Låt oss övertyga dina politiska representanter!

Signera det Öppna Brevet

Berätta för dina representanter!


I vårt öppna brev kräver vi:

“Implementera lagstiftning som kräver att offentligt finansierad programvara utvecklad för den offentliga sektorn görs offentligt tillgänglig under en licens för Fri och Öppen Programvara.”

155 organisationer och 18483 individer stöder redan detta anrop för aktion genom att signera vårt öppna brev. Du kan hjälpa oss att göra mycket större påverkan genom att signera det du också! Vi kommer ge alla signaturer till representanter över hela Europa som debatterar fri programvara i offentliga organ.Stödjande Organisationer


De följande organisationerna stöder vårt öppna brev. Om din organisation också är intresserad av att stämma in i uppropet för Publik Kod, vänligen kontakta oss.

För det vidare!

Beställ de senaste klistermärkena och flygbladen från FSFE

Få marknadsföringsmaterial

Berätta för dina vänner och följare om Publik Kod:

18483 SIGNATURER redan – signera det öppna brevet nu!