Integritetspolicy


Webbsidan publiccode.eu administreras av FSFE e.V. När denna policy refererar till “vi”, menas FSFE.

Vad vi samlar in och varför

När du använder webbsidan för att signera vårt öppna brev, samlar vi in och sparar information om ditt namn, e-postadress och land som du har tillhandahållit med ditt samtycke. Vi kommer att visa ditt namn som undertecknare till vårt öppna brev offentligt om du gav ditt samtycke att visa ditt namn offentligt på listan med signaturer. Vi kommer också att leverera ditt namn och land till mottagarna av det öppna brevet (medlemmar i Europaparlamentet och nationella eller lokala folkrepresentationer). Vi kommer inte att dela din e-postadress. Vi sparar denna information i en databas under Puplic Money - Public Code-kampanjens varaktighet och raderar den sen.

Vem har tillgång till sparad data

All information som lämnats via webbsidan, sparad på webservern eller i vårt ärendesystem, är tillgänglig för personal och studenter på FSFE. Informationen är också tillgänglig för FSFE:s system-administratörer. Informationen sparas okrypterad på våra servrar, vilket betyder att informationen är tillgänglig också för personal på PlusServer GmbH, som är värd för våra servrar.

Rättigheter som du har

Du har rätten att få personlig data som vi har sparat om dig, liksom rätten att instruera oss att rätta den om den är felaktig. Du har också rätt att invända mot att vi sparar information om dig, i vilket fall vi kommer att ta bort informationen om dig, och rätten att ta bort ditt medgivande till behandling av dina personliga uppgifter i enlighet med denna policy, i vilket fall vi också kommer att ta bort personlig information om dig.

Vem ska man kontakta

Om du har frågor om vår användning av dina uppgifter, vill ha en kopia av all information vi har sparat om dig, eller skulle vilja tala med vår dataskyddsfunktionär av någon annan anledning, är vår utsedda dataskyddsfunktionär vår verkställande direktör som du kan kontakta via privacy@fsfe.org.