Πολιτική Ιδιωτικότητας


Η ιστοσελίδα publiccode.eu συντηρείται από το FSFE e.V. Όταν αυτό το κείμενο αναφέρεται “εμείς”, εννοεί το FSFE.

Τι συλλέγουμε και γιατί

Όταν χρησιμοποιείς την ιστοσελίδα για να υπογράψεις την ανοιχτή επιστολή, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε πληροφορίες για το όνομα, email διεύθυνση και χώρα, που οικειοθελώς συμπλήρωσες. Θα δείξουμε δημοσίως το όνομα σου ως υπογράφων την ανοιχτή επιστολή αν συναίνεσες για να αναρτήσουμε δημοσίως το όνομα σου στη []λίστα με τις υπογραφές](/openletter/all-signatures). Επίσης προωθούμε το όνομα και τη χώρα σου στους παραλήπτες της ανοιχτής επιστολής (μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή τοπικών κοινοβουλίων). Δεν θα μοιράσουμε το e-mail σου. Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων για τη διάρκεια της καμπάνιας Δημόσιο Χρήμα - Δημόσιος Κώδικας και θα αφαιρεθούν αμέσως μετά.

Αν έχεις συναινέσει να λάβεις ενημερώσεις για την καμπάνια, θα χρησιμοποιήσουμε το email σου για να στείλουμε πληροφορίες σχετικές με την καμπάνια κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη της.

Ποιος έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας, είτε αποθηκεύονται στον webserver ή στο issues σύστημα, είναι διαθέσιμα στους υπαλλήλους του FSFE. Οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στους διαχειριστές συστημάτων του FSFE. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται μη-κρυπτογραφημένες στους servers μας, που σημαίνει πως είναι επίσης διαθέσιμες στους υπαλλήλους της PlusServer GmbH όπου φιλοξενούνται οι servers.

Ποια είναι τα δικαιώματα σου

Έχεις το δικαίωμα να λάβεις τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα για σένα, καθώς και το δικαίωμα να μας ζητήσεις να τα διορθώσουμε αν δεν είναι ακριβή. Έχεις επίσης το δικαίωμα να προβάλεις αντίρρηση για την αποθήκευση των δεδομένων σου. Σε αυτή την περίπτωση θα διαγράψουμε τα προσωπικά σου δεδομένα. Επίσης έχεις το δικαίωμα να αναιρέσεις τη συναίνεση σου για την επεξεργασία των δεδομένων σου με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε επίσης βήματα για τη διαγραφή προσωπικών σου δεδομένων.

Πώς να επικοινωνήσεις

Αν έχεις ερωτήσεις για τη χρήση των δεδομένων σου, ή θες να ζητήσεις ένα αντίγραφο όλων των πληροφοριών που έχουμε αποθηκευμένες για σένα, ή θες να μιλήσεις με τον υπεύθυνο μας για την Προστασία Δεδομένων για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του FSFE, με τον οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις στο privacy@fsfe.org.