Polityka Prywatności


Strona publiccode.eu jest utrzymywana przez FSFE e.V. Jeśli tekst odnosi się do “my” lub “nas”, to oznacza FSFE.

Jakie dane zbieramy i dlaczego ?

Jeśli użyłeś strony do podpisania otwartego listu, zebraliśmy i przechowujemy informacje o twoim imieniu, nazwisku, adresu e-mail, i kraju, które nam przekazałeś za swoją zgodą. Pokażemy publicznie twoje imię i nazwisko, jeśli na to zgodziłeś w liście podpisów. Ponadto pokażemy twoje imię i nazwisko oraz kraj wszystkim adresatom listu otwartego (członkom Parlamentu Europejskiego, krajowych lub regionalnych parlamentów). Nie udostępnimy twojego adresu e-mail. Informacje zgromadzone przez nas będą przechowywane w bazie danych na czas kampani Publiczne Pieniądze - Publiczny Kod, a potem zostaną usunięte.

Jeśli zgodziłeś się na kontakt w temacie kampanii, użyjemy twojego adresu e-mail w celu wysłania Ci informacji o kampani i zaraz po jej zakończeniu.

Dostęp do przechowywanch danych

Wszystkie informacje przekazane przez stronę przechowywane na naszych serwerach są dostępne dla pracowników i stażystów FSFE. Informacje są również dostępne dla zespołu administratorów FSFE. Są one przechowywane w postaci niezaszyfrowanej, co oznacza, że mają do nich dostęp pracownicy PlusServer GmbH, gdzie znajdują się nasze serwery.

Prawa

Masz prawo do otrzymania swoich danych przechowywanych na naszych serwerach, jak również prawo do pouczenia nas w celu poprawy swoich danych. Masz prawo do sprzeciwu wobec sposobu przechowywania swoich danych, w przypadku którego usuniemy twoje dane osobowe. Masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z naszą polityką. W tym przypadku również usuniemy twoje dane osobowe.

Kontakt

Jeśli masz pytania na temat używania twoich danych, chcesz uzyskać kopie wszystkich informacji które przechowywujemy o tobie, napisz na adres privacy@fsfe.org.