Odprto pismo


Javno financirana programska oprema mora biti Prosta in Odprtokodna. Čeprav obstaja veliko dobrih razlogov za to, jih mnogi politiki še ne poznajo.

Prosto programje lahko kdorkoli uporablja, preučuje, deli z drugimi in izboljšuje. Prav te pravice dodatno podkrepijo ostale temeljne svoboščine, kot so svoboda govora in tiska ter zasebnost.

Pri tem lahko pomagaš! Podpiši odprto pismo in podpri naše sporočilo. Podpisalo ga je že 36987 posameznikov in 232 organizacij. Odprto pismo bomo skupaj s podpisi predali tvojim političnim predstavnikom in poskrbeli, da bodo razumeli: Javni denar? Javna koda!

Public Money? Public Code!

Digitalne storitve, ki jih ponuja in uporablja naša javna uprava, v demokratičnih državah 21. stoletja predstavljajo kritično infrastrukturo. Da zagotovimo obstoj zaupanja vrednih sistemov, mora javni sektor zagotoviti poln nadzor nad programjem, ki ga uporablja, in računalniškimi sistemi v osrčju naše digitalne infrastrukture. Vendar pa so te zahteve dandanes redko izpolnjene vsled omejevalnih licenc, ki:

  • Prepovedujejo distribucijo in izmenjavo javno financirane programske kode. To onemogoči sodelovanje med javnimi institucijami in omejuje nadaljnji razvoj.
  • Z omejevanjem nadaljnjega razvoja podpirajo in krepijo monopole. Posledično je veliko javnih institucij odvisnih od peščice podjetij.
  • S prepovedjo dostopa do izvorne kode predstavljajo grožnjo za varnost naše digitalne infrastrukture. To namreč izjemno oteži oziroma popolnoma onemogoči krpanje varnostnih lukenj in zadnjih vrat v programskih zaledjih.

Potrebujemo programje, ki spodbuja izmenjavo dobrih idej in rešitev, saj lahko s tem izboljšamo IKT storitve za ljudi širom Evrope. Potrebujemo programje, ki jamči svobodo proste izbire in dostopa, programje, ki javnim upravam omogoča poln dostop do njihove kritične digitalne infrastrukture in s tem omogoča oziroma poveča njihovo neodvisnost od peščice podjetij. Zato pozivamo politične predstavnike, naj podprejo uporabo prostega in odprtokodnega programja v javnih institucijah, kajti:

  • Prosto in odprtokodno programje kot javno dobrino modernega časa lahko vsakdo brez omejitev uporablja, preučuje, deli z drugimi in izboljšuje aplikacije, ki jih vsakodnevno uporabljamo.
  • Proste in odprtokodne licence vključujejo zaščitne ukrepe proti zaklepanju uporabnikov v specifične storitve, kar počno podjetja, ki v svojih produktih uporabljajo restriktivne licence, da s tem omejijo konkurenco.
  • Prosto in odprtokodno programje zagotavlja dostopnost izvorne kode, s tem pa omogoča iskanje in odpravljanje varnostnih lukenj brez posredovanja ponudnikov storitev.

Ker so javni organi financirani z davki, morajo poskrbeti, da sredstva porabljajo čim bolj učinkovito. Če gre za javen denar, naj bo tudi koda javna!

Zato podpisniki pozivamo naše predstavnike:

“Vpeljite zakonodajo, ki zahteva, da se iz javnih sredstev financirana programska oprema, razvita za potrebe javnega sektorja, objavi javno in je zaščitena z licencami proste programske opreme.”

Razloži svojim političnim predstavnicam!




Organizacije, ki nas podpirajo


Naslednje organizacije so odprto pismo že podpisale. Če tudi tvoja organizacija želi sodelovati in podpira pobudo, stopite v stik z nami.


Posamezniki, ki so podpisali odprto pismo


Spodaj je seznam posameznikov, ki so dovolili, da se njihovo ime objavi na seznamu podpisnikov. Bodi eden izmed njih! Podpiši!

Ime Država Komentar
Lüpertz DE
Alexander Liveriero Lavelli IT
Patrik Li CH
Douglas Esteves BR
Muhamad Bestagi Romadhon ID
Sabuz BD
Szymon Hankus PL
Diego Louzán ES
Florian Norbisrath DE
Rui Lopes PT

Preglej vse javne podpise.