Açık Mektup


Kamu tarafından finanse edilen yazılımların Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım olması gerekmektedir. Bunun için bir çok gerekçe var ancak çoğu politikacı bu gerekçelerden haberdar değil.

Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, inceleme, paylaşma ve geliştirme hakkını sağlar. Bu hak ifade, basın ve mahremiyet özgürlüğü gibi diğer temel hakları desteklemeye yardımcı olur.

Bu noktada bize yardımcı olabilirsiniz! Açık mektubumuzu imzalayarak mesajımızı güçlendirebilirsiniz. Şimdiye kadar 29590 kişi ve 198 örgüt imzaladı. Mektubu ve imzaları milletvekillerinize ulaştıracağız ve Kamusal Para? Kamusal Kod! söylemini anladıklarından emin olacağız.

Kamusal Para? Kamusal Kod!

Kamu kurumlarımız tarafından sunulan ve kullanılan dijital hizmetler 21. yüzyılın demokratik uluslarının kritik altyapılarındandır. Kamu kurumları, güvenilir sistemler oluşturabilmek için devletin dijital altyapısının merkezinde yer alan yazılım ve bilgisayar sistemleri üzerinde tam bir denetimi güvence altına almalıdır. Ancak bu durum günümüzde çok nadir görülüyor çünkü kısıtlayıcı yazılım lisansları aşağıdaki sonuçları doğuruyor:

  • Kamu tarafından finanse edilmiş kodun paylaşım ve takasını yasaklıyor. Bu da kamu kurumları arasındaki işbirliğini engelliyor ve daha fazla gelişmeyi önlüyor.
  • Rekabeti aksatarak tekelleri destekliyor. Bunun bir sonucu olarak pek çok kurum bir avuç şirkete bağımlı hale geliyor.
  • Kaynak koda erişimi yasaklayarak dijital altyapımızın güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor. Bu durum arka kapıları ve güvenlik açıklarını düzeltmeyi imkansız hale getirmese de oldukça zorlaştırıyor.

İyi fikirlerin ve çözümlerin paylaşılmasını teşvik edecek yazılımlara ihtiyacımız var. Böylelikle Avrupa’daki bütün insanlar için BT hizmetlerini iyileştirebiliriz. Seçme özgürlüğünü, erişimi ve rekabeti güvence altına alan yazılımlara ihtiyacımız var. Kamu kurumlarının kritik dijital altyapıları üzerinde tam bir denetimi tekrar kazanabilecekleri, az sayıdaki şirketten bağımsızlaşmalarını ve bağımsızlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak yazılımlara ihtiyacımız var. İşte bu yüzden milletvekillerimize Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımı desteklemeleri için çağrıda bulunuyoruz, çünkü:

  • Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım, herkesin her gün kullandığı uygulamaları özgürce kullanmasını, incelemesini, paylaşmasını ve geliştirebilmesini sağlayan çağdaş bir kamu yararıdır.
  • Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım lisansları, rekabeti önlemek için kısıtlayıcı lisanslar kullanan belirli şirketlerin hizmetlerine mecbur kalmaya karşı koruma sağlar.
  • Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım, kaynak kodun erişilebilir olmasını güvence altına alır, böylece arka kapılar ve güvenlik açıkları tek bir hizmet sağlayıcıya bağlı kalmadan düzeltilebilir.

Kamu kurumları vergilerle finanse ediliyor. Para kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde harcadıklarından emin olmalıdırlar. Eğer bu kamunun parasıysa o zaman kod da kamusal olmalıdır!

İşte bu yüzden, aşağıda imzası bulunan bizler, milletvekillerimizden şunu talep ediyoruz:

“Kamu tarafından finanse edilerek kamu sektörü için geliştirilen yazılımların Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım lisansıyla kamuya açık hale getirilmesini sağlayacak mevzuatı yürürlüğe koyun."

Milletvekilinize Söyleyin!
Destekleyen Örgütler


Aşağıdaki örgütler açık mektubumuzu destekliyorlar. Eğer sizin de örgütünüz Kamusal Kod çağrısına katılmakla ilgileniyorsa, lütfen bizimle bağlantıya geçin.


Bireysel Açık Mektup İmzaları


Aşağıdaki imzalar, isimlerini herkese açık yapmayı kabul edenlerdir. Bir sonraki siz olun! İmzala!

İsim Ülke Görüş
Daniel Malec I think it is a great idea because some like myself are capable of doing a lot of useful things but because of money I couldn't go to colleg
Szendi Attila HU
Sergio Delgado ES If we pay for the app we deserve to have the code
Simon COTTIN-MARX FR
Inocent
Margarida Silva Martins PT Colaborative software is the future
razzseoprovider BD I am a GMB, Local SEO Citations, Link Building, Dofollow Backlink, Social Platform Manage expert as well. I have some strong work experienc
Christian Nagel DE
Marc Fillion FR Je suis Marc Fillion et j'approuve ce message !
Bridget Temple US Absolutely agree. This could save so many worries on us people and strive for better

Herkese açık imzaları görüntüleyin.