Open Brief


Publiek gefinancierde software moet Vrije en Open Bron Software zijn. Hoewel hier een overvloed van goede redenen voor is, weten vele politici nog niet hoe belangrijk software is.

Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en privacy.

U kunt hierbij helpen! Onderteken de open brief zodat onze boodschap nog luider overkomt, zoals 37097 mensen en 232 organisaties reeds gedaan hebben. Wij zullen de brief en handtekeningen overhandigen aan uw vertegenwoordigers om ervoor te zorgen dat zij begrijpen: Publiek Geld? Publieke Code!

Publiek Geld? Publieke Code!

Digitale diensten die gebruikt en aangeboden worden door onze overheden zijn dé cruciale infrastructuur van 21e-eeuwse democratische landen. Om betrouwbare systemen op te zetten, moeten overheidsinstanties volledig beheer hebben over de software en computersystemen in het hart van onze digitale infrastructuur. Dat is op het moment echter meestal niet het geval vanwege beperkende softwarelicenties die:

  • Het delen en uitwisselen van publiek gefinancierde code verbieden. Dit maakt samenwerking tussen overheden onmogelijk en verhindert verdere ontwikkeling.

  • Monopolies ondersteunen door concurrentie te belemmeren. Veel besturen worden hierdoor afhankelijk van een handjevol bedrijven.

  • Een bedreiging vormen voor de veiligheid van onze digitale infrastructuur door toegang tot de broncode te verbieden. Dit maakt het moeilijk of zelfs onmogelijk om achterdeurtjes en veiligheidsgaten te dichten.

We hebben software nodig die het delen van goede ideeën en oplossingen bevordert. Op deze manier kunnen we ICT-diensten verbeteren voor mensen in heel Europa. We hebben software nodig die garant staat voor vrijheid van keuze, toegang en concurrentie. We hebben software nodig die overheden helpt om volledig beheer over hun cruciale digitale infrastructuur te herwinnen, zodat ze onafhankelijk kunnen worden en blijven van een handjevol bedrijven. Daarom doen wij een oproep aan onze vertegenwoordigers om Vrije en Open Bron Software te ondersteunen binnen overheden. Omdat:

  • Vrije en Open Bron Software is een modern, openbaar goed dat iedereen in staat stelt om de applicaties waar we dagelijks gebruik van maken in vrijheid te gebruiken, te bestuderen, te delen en te verbeteren.

  • Vrije en Open Bron Softwarelicenties waarborgen tegen afhankelijkheid van diensten van specifieke bedrijven die beperkende licenties gebruiken om concurrentie te verhinderen.

  • Vrije en Open Bron Software garandeert dat de broncode toegankelijk is, zodat achterdeurtjes en veiligheidsgaten gedicht kunnen worden zonder afhankelijk te zijn van een enkele dienstverlener.

Overheidsinstanties worden gefinancierd door belastingen. Zij moeten ervoor zorgen dat het geld zo efficiënt mogelijk besteed wordt. Als het publiek geld is, dan zou het ook publieke code moeten zijn!

Daarom roepen wij, de ondergetekenden, onze vertegenwoordigers op:

“Creëer wetgeving die vereist dat publiek gefinancierde software ontwikkeld voor de publieke sector openbaar beschikbaar gesteld moet worden onder een Vrije en Open Bron Softwarelicentie.”

Vertel uw vertegenwoordigers!
Ondersteunende organisaties


De volgende organisaties steunen onze Open Brief. Als uw organisatie ook geïnteresseerd is om mee te doen aan de eis voor Publieke Code, neem dan contact met ons op.


Individuele handtekeningen voor de Open Brief


Beneden vindt u de handtekening van de mensen die toestemming gegeven hebben om hun namen publiekelijk te tonen. Word de volgende! Onderteken nu!

Naam Land Commentaar
Lars Robin Svendsen Haug DK
Kemal ARIK TR
Gustavo Fonseca de Oliveira BR
Bartosz PL
Chad Jackson US
Tomi Saukkonen FI
Fabien DESVAUX FR
Veselin Stanchev BG
Maenotak AO
Jesús Romero ES

Bekijk alle openbare handtekeningen.