List Otwarty


Publicznie finansowane oprogramowanie musi być Wolne i Otwarte. Chociaż jest wiele powodów by tak było, wielu polityków nie jest świadomych, jakie to ważne.

Wolne Oprogramowanie daje każdemu prawo do uruchamiania, analizowania, rozpowszechniania i udoskonalania oprogramowania. Te cztery prawa uzupełniają prawa podstawowe takie jak wolność słowa, prasy czy prawo do prywatności.

To jest miejsce, gdzie możesz pomóc! Podpisz list otwarty, aby nadać naszej wiadomości większy rozgłos. 29590 ludzi i 198 organizacji już się podpisało. Przekażemy list i podpisy do twoich posłów i upewnimy się, czy zrozumieli, że: Publiczne Pieniądze? Publiczny Kod!

Publiczne Pieniądze? Publiczny Kod!

Serwisy cyfrowe oferowane i używane przez administrację publiczną są krytyczną infrastrukturą społeczności demokratycznej XXI wieku. W celu zapewnienia wiarygodności systemów informatycznych organy publiczne muszą mieć pewność, czy w pełni kontrolują oprogramowanie i systemy komputerowe leżące u źródła infrastruktury cyfrowej. Obecnie jest to rzadkością z powodu restrykcyjnych licencji oprogramowania, które:

  • Zabraniają udostępniania i wymieniania się kodem sfinansowanym z publicznych środków. To uniemożliwia kooperację pomiędzy urzędami i utrudnia rozwój oprogramowania.
  • Wspierają monopol poprzez utrudnianie konkurencyjności. W rezultacie wiele organów administracji publicznej pozostaje zależna od garstki firm.
  • Stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla naszej cyfrowej infrastruktury poprzez zabranianie dostępu do kodu źródłowego. To sprawia, że poprawianie błędów i luk bezpieczeństwa jest niesłychanie trudne, jeśli nie niemożliwe.

Potrzebujemy oprogramowania, które sprzyja dzieleniu się dobrymi pomysłami i rozwiązaniami. Robiąc to będziemy w stanie ulepszać usługi informatyczne dla ludzi z całej Europy. Potrzebujemy oprogramowania, które gwarantuje wolność wyboru, dostępność i konkurencyjność. Potrzebujemy oprogramowania, które pomoże administracji publicznej odzyskać pełnię kontroli nad jej krytyczną infrastrukturą cyfrową, pozwoli jej być i pozostać niezawisłą jednostką, niezależną od obsługujących ją firm. Dlatego wzywamy naszych reprezentantów politycznych do wspierania Wolnego i Otwartego Oprogramowania w administracji publicznej, ponieważ:

  • Wolne i Otwarte Oprogramowanie jest współczesnym dobrem publicznym, które zezwala wszystkim na bezpłatne używanie, przeglądanie, udostępnianie i ulepszanie aplikacji których używamy w życiu codziennym.
  • Licencje Wolngo i Otwartego Oprogramowania zabraniają dostarczania oprogramowania przez firmy, które używają restrykcyjnych licencji, aby wykluczyć konkurencję.
  • Kod źródłowy Wolnego i Otwartego Oprogramowania jest dostępny dla wszystkich, tak że luki i błędy bezpieczeństwa mogą być poprawiane niezależnie od dostawcy usługi.

Organy publiczne są finansowane z podatków. Urzędnicy muszą mieć pewność, że wydają fundusze w jak najbardziej efektywny sposobów. Jeśli są to publiczne pieniądze, to kod źródłowy też powinien być publiczny!

Dlatego my, poniżej podpisani, wzywamy naszych posłów do:

“uchwalenia prawa wymagającego, aby oprogramowanie finansowane ze środków publicznych i rozwijane dla sektora publicznego musiało być publicznie dostępne jako Wolne i Otwarte Oprogramowanie."

Powiedz Swoim Politykom!
Organizacje Wspierające


Poniższe organizacje wspierają nasz list otwarty. Jeśli twoja organizacja także jest zainteresowana dołączeniem do inicjatywy na rzecz Publicznego Kodu, proszę skontaktuj się.


Podpisy Indywidualne Otwartego Listu


Poniżej podpisy tych, którzy zgodzili się udostępnić swoje imiona i nazwiska publicznie. Bądź następny! Podpisz Teraz!

Imię i nazwisko Kraj Komentarz
Daniel Malec I think it is a great idea because some like myself are capable of doing a lot of useful things but because of money I couldn't go to colleg
Szendi Attila HU
Sergio Delgado ES If we pay for the app we deserve to have the code
Simon COTTIN-MARX FR
Inocent
Margarida Silva Martins PT Colaborative software is the future
razzseoprovider BD I am a GMB, Local SEO Citations, Link Building, Dofollow Backlink, Social Platform Manage expert as well. I have some strong work experienc
Christian Nagel DE
Marc Fillion FR Je suis Marc Fillion et j'approuve ce message !
Bridget Temple US Absolutely agree. This could save so many worries on us people and strive for better

Zobacz wszystkie publiczne podpisy.