Hvala Vam na potpisu!


Vaš potpis je potvrđen

Hvala Vam na potpisivanju otvorenog pisma za kampanju “Javan novac, javan kôd”. Vaša podrška nam mnogo znači.

Ako ste dali privolu za objavu Vašeg imena na javnoj listi, Vaše će se ime pojaviti na listi potpisnika tokom narednih sat vremena. Ako ste pristali na primanje daljnjih informacija, javljat ćemo Vam vijesti o kampanji putem e-pošte.

Sljedeći koraci

Molimo Vas da proširite utjecaj svog potpisa dijeljenjem ove kampanje s Vašim prijateljima. Zajedno ćemo potaknuti donositelje odluka u politici i javnoj upravi da za novo financiran softver u javnom sektoru diljem Europe licence slobodnog softvera budu standardna postavka.

Također možete naručiti naljepnice i informativne materijale od Free Software Foundation Europea.

Učinite slobodan softver u Europi jačim i razmotrite davanje podrške FSFE-u ili jednoj od pridruženih organizacija.

Uz Vašu podršku ćemo pomoći donositeljima odluka diljem Europe shvatiti da je objava njihovog kôda pod licencom slobodnog softvera najbolje rješenje za njih, druge uprave, tvrtke te osobito za javnost.